Våra allmänna villkor

Sammanfattning av hyresvillkor

- Hyresobjektet får endast nyttjas av hyrestagaren på angiven plats

- Hyresobjektet får endast användas för arbetsuppgifter det är avsett för

- Vid återlämning ska hyresobjektet vara i bra skick

- Hyrestiden löper från avhämtandetidpunkten till avlämningstidpunkten.

- Betalningsvillkor är 15 dagar.

- Reparation av hyresobjektet får inte ske utan uthyrarens medgivande

- Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av hyresobjektet vid förslut (om hyresobjektet inte är inlåst) eller vid skada.

- Skada eller förlust ska genast anmälas till uthyraren!

- 5% hyr försäkring tillkommer på alla hyresartiklar